Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over accreditatie

Voor hoeveel punten is Praktische Pediatrie geaccrediteerd?

Praktische Pediatrie geniet instellingsaccreditatie door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). U kunt per editie maximaal 4 nascholingspunten verdienen. U krijgt deze punten toegekend na het met voldoende resultaat (70% van de eindtoetsvragen goed beantwoorden) afleggen van de eindtoetsen van de vier e-learnings die bij iedere aflevering van Praktische Pediatrie beschikbaar zijn.

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Iedere e-learningmodule is door de NVK geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder 'Mijn Praktische Pediatrie'. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Wegens succes heeft de KNMG per 1 mei 2016 de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ voor alle deelnemende verenigingen omgezet in regulier accreditatiebeleid.

Voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen betekent dit dat zij punten van andere specialisaties kunnen laten meetellen voor hun eigen herregistratie. Artsen van deelnemende verenigingen mogen - afhankelijk van hun specialisme - per herregistratieperiode 25-50% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Klik hier voor meer informatie op de website van de KNMG.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op Praktische Pediatrie krijgt u uw certificaten per e-mail toegestuurd. Er gaat verder automatisch een afschrift naar uw persoonlijk dossier in GAIA.