Geaccrediteerde nascholing
Menu

Veelgestelde vragen

Abonnement

Wat houdt een abonnement op Praktische Pediatrie in?

Een abonnement op Praktische Pediatrie biedt u het volgende:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie;
  • 4 e-learnings per editie (4 punten per editie);
  • onbeperkt toegang tot deze website;
  • Korting op het Nationaal Congres Praktische Pediatrie

Wat kost een abonnement op Praktische Pediatrie?

De actuele prijzen van een abonnement vind u op de abonneren pagina. 

Abonnementstarieven op basis van het tarief voor 2022.

Mag ik artikelen uit Praktische Pediatrie zelf verspreiden?

Nee, dat mag niet zonder toestemming. Alle inhoud van Praktische Pediatrie is auteursrechtelijk beschermd. Maar heeft u toch artikelen of afbeeldingen nodig uit Praktische Pediatrie? Bijvoorbeeld voor een refereeravond, onderwijs, een reader, begeleiding van AIOS of nascholingsactiviteiten? Neem dan via dit formulier contact met ons op. Wij zullen u dan binnen zeven werkdagen op de hoogte brengen van de voorwaarden.

Is Praktische Pediatrie alleen bedoeld voor kinderartsen?

Nee, Praktische Pediatrie biedt eveneens zeer interessante leerstof voor consultatiebureau-artsen, kinderverpleegkundigen, huisartsen en AIOS. Jeugdartsen kunnen de door de NVK geaccrediteerde nascholing opvoeren in hun vrije ruimte.

Is toegang tot de website van Praktische Pediatrie via onze bibliotheek mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. Praktische Pediatrie is een individuele vorm van nascholing. Het is niet toegestaan om via de bibliotheek (of andere afdeling) inloggegevens van een abonnement te delen. Natuurlijk is een abonnement op alleen het papieren tijdschrift voor de bibliotheek wel mogelijk. De abonnementsprijs hiervan is € 848,62 (exclusief BTW), € 925,- (inclusief 9% BTW) per jaar.

Ik wil voor alle kinderartsen in mijn ziekenhuis een collectief abonnement op Praktische Pediatrie nemen. Kan dat? En is dat voordeliger?

Dat kan zeker en het is in ieder geval zeer voordelig. U kunt een offerte aanvragen bij de uitgeverij (klantenservice@praktischepediatrie.nl).

Ik woon in het buitenland en wil alleen het nascholingstijdschrift Praktische Pediatrie ontvangen. Wat kost dit?

Voor Nederlandstalige kinderartsen in het buitenland is Praktische Pediatrie bijzonder geschikt. De e-learning is immers online te benaderen van waar dan ook ter wereld. U betaalt dezelfde abonnementsprijs als Nederlandse abonnees. Maar u betaalt ook de werkelijke verzendkosten voor het tijdschrift en de certificaten die bij de kennistoets horen.

De toeslagen voor het buitenland zijn:

  • binnen Europa € 44,50
  • buiten Europa  € 59,50

Mijn partner is ook kinderarts. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Praktische Pediatrie is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor Praktische Pediatrie zitten in de totstandkoming van de verschillende onderdelen en niet zozeer in de druk en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Is Praktische Pediatrie echt onafhankelijk van enige beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie?

Redactie en uitgever garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid. Geen van de onderdelen van de site of het tijdschrift wordt gesponsord. In het tijdschrift worden advertenties opgenomen die geheel los staan van de inhoud.

Beroepskosten en AMS

Ik ben vrijgevestigd kinderarts. Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik ben kinderarts in dienst bij een zorginstelling. Kan ik de kosten van mijn abonnement door mijn werkgever laten vergoeden?

Volgens de AMS-GGZ kunnen de kosten die u maakt voor uw nascholing in het kader van uw herregistratie ten laste komen van uw persoonlijk opleidingsbudget. Praktische Pediatrie dus ook!

Accreditatie

Voor hoeveel punten is Praktische Pediatrie geaccrediteerd?

Praktische Pediatrie geniet instellingsaccreditatie door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). U kunt per editie maximaal 4 nascholingspunten verdienen. U krijgt deze punten toegekend na het met voldoende resultaat (70% van de eindtoetsvragen goed beantwoorden) afleggen van de eindtoetsen van de vier e-learnings die bij iedere aflevering van Praktische Pediatrie beschikbaar zijn.

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Iedere e-learningmodule is door de NVK geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder 'Mijn Praktische Pediatrie'. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Wegens succes heeft de KNMG per 1 mei 2016 de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ voor alle deelnemende verenigingen omgezet in regulier accreditatiebeleid.

Voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen betekent dit dat zij punten van andere specialisaties kunnen laten meetellen voor hun eigen herregistratie. Artsen van deelnemende verenigingen mogen - afhankelijk van hun specialisme - per herregistratieperiode 25-50% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Klik hier voor meer informatie op de website van de KNMG.

Als ik een kennistoets met goed gevolg heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per mail of per post?

Als abonnee op Praktische Pediatrie krijgt u uw certificaten per e-mail toegestuurd. Er gaat verder automatisch een afschrift naar uw persoonlijk dossier in GAIA.

Toetsing

Ik ben tussentijds gestopt met het doorlopen van een e-learning. Kan ik deze weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit kan inderdaad. U kunt op een later moment de e-learning voltooien door de eindtoets bij de e-learning te maken. Wanneer deze met goed gevolgd wordt afgelegd, ontvangt u per e-learning 1 geaccrediteerd studiepunt.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Moet ik alle vier de e-learnings maken om punten te krijgen?

Nee, u krijgt gewoon 1 punt per e-learning bij een bepaald artikel. Er zijn vier artikelen per editie van Praktische Pediatrie geselecteerd waarbij een e-learning is gemaakt. Voorbeeld: u vindt twee artikelen interessant en maakt de bijbehorende e-learning. U beantwoord 70% van de vragen per e-learning  juist. U ontvangt twee punten die direct worden bijgeschreven in uw GAIA-dossier.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de kennistoetsen?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag e-learning maken uit eerdere editie van dat jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in.

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonneeadministratie, bij voorkeur per e-mail klantenservice@praktischepediatrie.nl.

Is de genoemde prijs voor het Praktische Pediatrie-abonnement in- of exclusief btw?

Een jaarabonnement op het nascholingstijdschrift kost €313,76 (exclusief BTW), € 342,- (inclusief 9% BTW) per jaar.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging naar klantenservice@praktischepediatrie.nl of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice Praktische Pediatrie
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens in uw dossier aanpassen. Ook kunt u onze klantenservice een bericht sturen: klantenservice@praktischepediatrie.nl.

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van Praktische Pediatrie voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Praktische Pediatrie. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met planning en thema's van volgende nummers verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur, via het redactiesecretariaat, Joann Hebben: hebben@prelum.nl.

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

In dat geval kunt u het beste contact opnemen met Prelum Uitgevers (telefoon: 030 - 6355 060; e-mail: klantenservice@praktischepediatrie.nl).