Geaccrediteerde nascholing
Menu

Filter op categorie

Nieuws

31 augustus 2023

Een neonaat met een zwelling van de wang

Categorie: Casuïstiek

Een neonatale parotitis is een zeldzame infectie die wordt gekarakteriseerd door een pre-auriculaire zwelling, pijn, koorts en pusuitvloed uit de ductus van Stensen. De meest voorkomende verwekker is S. Aureus, maar ook E. Coli, P. aeruginosa en GBS worden incidenteel geïsoleerd. Risicofactoren zijn prematuriteit, dysmaturiteit, immuun suppressie, mondtrauma, dehydratie en sepsis. Als behandeling wordt vaak gestart met breedspectrum antibiotica, maar na bekend worden van kweken kan dit worden versmald passend bij de verwekker.

Lees bericht

9 juni 2023

Caruncula urethrae bij een tweejarig meisje

Een zeldzame oorzaak van hematurie

Categorie: Casuïstiek

Caruncula urethrae komt vaak voor bij postmenopauzale vrouwen, maar is zeldzaam bij kinderen. Patiënten zijn vaak asymptomatisch. De exacte etiologie is nog niet bekend. Toch wordt bij kinderen chronische ontsteking beschouwd als uitlokkende factor van dit beeld. In dit artikel beschrijven we de etiologie, de symptomatologie en de behandeling van caruncula urethrae.

Lees bericht

8 november 2022

Een meisje met diarree, verwardheid en insulten

Categorie: Casuïstiek

Encefalitis/encefalopathie kan bij kinderen gepaard gaan met een reversibele spleniumlaesie van het corpus callosum (MERS). Dit is een ziektebeeld dat wordt gediagnosticeerd op basis van een klinisch beeld met onder andere een veranderd bewustzijn, abnormale spraak, insulten, hoofdpijn, hallucinaties en ataxie in combinatie met een specifiek beeld op de MRI. Het klinische beloop is gunstig.

Lees bericht

31 mei 2022

Vaccineren werkt

Categorie: Blog

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) op jonge leeftijd (12-13 jaar) kan bij een hoge dekkingsgraad baarmoederhalskanker vrijwel elimineren. Niet eerder werd hiervoor zulk duidelijk bewijs geleverd als in een recent verschenen cohortonderzoek, uitgevoerd in Engeland. 1 Daar startte i...

Lees bericht

24 maart 2022

Verworven oorzaken van anemie: acute auto-immuunhemolytische anemie op de kinderleeftijd

Categorie: Casuïstiek

Hemolytische anemie kan erfelijk of verworven zijn. De erfelijke vormen (bijvoorbeeld sikkelcelziekte, G6PD-deficiëntie) komen wereldwijd het meest voor. Een verworven oorzaak is een auto-immuunhemolytische anemie (AIHA). De jaarlijkse incidentie hiervan in Nederland is 0,8-1:100.000, wat neerkomt op 40-50 kinderen per jaar. Om deze zeldzame vorm van hemolytische anemie vroegtijdig te kunnen herkennen, presenteren wij twee casussen en een aantal diagnostische tips.

Lees bericht

9 maart 2022

Sporten na MIS-C en IC?

Categorie: Blog

Bij  Multisystem Inflammatory Syndrome  bij kinderen, MIS-C, de pediatrische nasleep van een COVID 19-infectie, staan verstoringen in de hartspierfunctie met hypotensie en noodzaak tot soms forse ondersteuning op de voorgrond. Blijkbaar gebeurt er iets met het hart en de vraag is of dat tot bl...

Lees bericht

10 september 2021

Een bom onder de bomberende fontanel?

Categorie: Blog

Het automatisme van het verrichten van een lumbaalpunctie (LP) bij een kind met koorts en een bomberende fontanel moeten we misschien heroverwegen. Onderzoekers uit Israël vonden namelijk geen goede relatie tussen koorts en bomberende fontanel enerzijds en bacteriële meningitis anderzijds. 1 ...

Lees bericht

10 september 2021

Baat het niet, schaadt het dan niet?

Categorie: Blog

Regelmatig krijgen de zogenoemde huilbaby’s of kinderen met functionele dyspepsie op proef een protonpompremmer (PPR) voorgeschreven, onder het motto: ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’. Maar schaadt het echt niet? In Zweden werd een grote nationale cohortstudie opgezet na eerdere aanwi...

Lees bericht

Toon meer blogs