Geaccrediteerde nascholing
Menu

Filter op categorie

Nieuws

11 juni 2024

ChatGPT in de pediatrie

Categorie: Blog

ChatGPT, dé prominente ontwikkeling van 2023, biedt nieuwe mogelijkheden voor de medische praktijk, vooral in de diagnostiek. Grote taalmodellen (LLM’s; large language models) zoals ChatGPT kunnen niet alleen teksten schrijven, maar ook grote hoeveelheden informatie snel verwerken. Dit kan nuttig zijn voor artsen bij het stellen van diagnoses.

Lees bericht

11 juni 2024

Pyelonefritis: voldoende bewijs om de behandelkuur te halveren?

Categorie: Blog

Een pyelonefritis is een van de meest voorkomende bacteriële infecties bij jonge kinderen. Om een ernstig beloop van de infectie en latere complicaties zoals nierschade te voorkomen, is de juiste therapie belangrijk. De afgelopen jaren was er een beweging van langdurige intraveneuze behandeling naar orale therapie. De huidige NVK-richtlijn Urineweginfecties bij kinderen adviseert een empirische behandeling van tien dagen met orale amoxicilline/clavulaanzuur als eerste keuze bij kinderen ouder dan één maand.

Lees bericht

31 augustus 2023

Een neonaat met een zwelling van de wang

Categorie: Casuïstiek

Een neonatale parotitis is een zeldzame infectie die wordt gekarakteriseerd door een pre-auriculaire zwelling, pijn, koorts en pusuitvloed uit de ductus van Stensen. De meest voorkomende verwekker is S. Aureus, maar ook E. Coli, P. aeruginosa en GBS worden incidenteel geïsoleerd. Risicofactoren zijn prematuriteit, dysmaturiteit, immuun suppressie, mondtrauma, dehydratie en sepsis. Als behandeling wordt vaak gestart met breedspectrum antibiotica, maar na bekend worden van kweken kan dit worden versmald passend bij de verwekker.

Lees bericht

9 juni 2023

Caruncula urethrae bij een tweejarig meisje

Een zeldzame oorzaak van hematurie

Categorie: Casuïstiek

Caruncula urethrae komt vaak voor bij postmenopauzale vrouwen, maar is zeldzaam bij kinderen. Patiënten zijn vaak asymptomatisch. De exacte etiologie is nog niet bekend. Toch wordt bij kinderen chronische ontsteking beschouwd als uitlokkende factor van dit beeld. In dit artikel beschrijven we de etiologie, de symptomatologie en de behandeling van caruncula urethrae.

Lees bericht

8 november 2022

Een meisje met diarree, verwardheid en insulten

Categorie: Casuïstiek

Encefalitis/encefalopathie kan bij kinderen gepaard gaan met een reversibele spleniumlaesie van het corpus callosum (MERS). Dit is een ziektebeeld dat wordt gediagnosticeerd op basis van een klinisch beeld met onder andere een veranderd bewustzijn, abnormale spraak, insulten, hoofdpijn, hallucinaties en ataxie in combinatie met een specifiek beeld op de MRI. Het klinische beloop is gunstig.

Lees bericht

31 mei 2022

Vaccineren werkt

Categorie: Blog

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) op jonge leeftijd (12-13 jaar) kan bij een hoge dekkingsgraad baarmoederhalskanker vrijwel elimineren. Niet eerder werd hiervoor zulk duidelijk bewijs geleverd als in een recent verschenen cohortonderzoek, uitgevoerd in Engeland. 1 Daar startte i...

Lees bericht

24 maart 2022

Verworven oorzaken van anemie: acute auto-immuunhemolytische anemie op de kinderleeftijd

Categorie: Casuïstiek

Hemolytische anemie kan erfelijk of verworven zijn. De erfelijke vormen (bijvoorbeeld sikkelcelziekte, G6PD-deficiëntie) komen wereldwijd het meest voor. Een verworven oorzaak is een auto-immuunhemolytische anemie (AIHA). De jaarlijkse incidentie hiervan in Nederland is 0,8-1:100.000, wat neerkomt op 40-50 kinderen per jaar. Om deze zeldzame vorm van hemolytische anemie vroegtijdig te kunnen herkennen, presenteren wij twee casussen en een aantal diagnostische tips.

Lees bericht

Toon meer blogs